Ερμής, γλυπτό από πατιναρισμένο μπρούντζο

Ερμής, γλυπτό από πατιναρισμένο μπρούντζο. Γαλλία, 19ος αιώνας.

Υ 44 εκ.

Σχετικά προϊόντα