Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ

Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ, c. 1600

Ø 26 εκ.

Σχετικά προϊόντα