Κεραμικό πιάτο, Κιουτάχια

Κεραμικό πιάτο, Κιουτάχια, τέλη 19ου αι.

Ø 25 εκ.

Σχετικά προϊόντα