Κιλίμι

Κιλίμι, τέλη 19ου αι.

176 x 345

Σχετικά προϊόντα