Unguided Tour

Vasilis Zografos, Irini Bachlitzanaki, Maria Ikonomopoulou

Opening: Thursday 7th of June | 7pm
Martinos Gallery, 24 Pindarou street, Kolonaki

Exhibition duration: 08-30 June 2018

Vasilis Zografos, Irini Bachlitzanaki, Maria Ikonomopoulou

Opening: Thursday 7th of June | 7pm
Martinos Gallery, 24 Pindarou street, Kolonaki

Exhibition duration: 08-30 June 2018