Δημήτριος Γαλάνης (1879-1966) Κυρία με στολή Αμαλίας

Gouache σε χαρτί, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά με αφιέρωση και ημερομηνία: Κάιρο, Απρίλιος 1935.

55 x 45 εκ.