Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σουνιο

Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σουνιο.
Aκουαρέλα, αποδίδεται στον William Page.

17 x 23,5 εκ.