Άγγελος Γιαλλινάς (1857-1939), Οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός

Ακουαρέλα, υπογεγραμμένη κάτω αριστερά.

17 x 10 εκ.