Λύτρας Νικόλαος (1883-1927)

Τοπίο. Λάδι σε μουσαμά.
Υπογεγραμμένο στο πίσω μέρος: N. Lytras 1907 Munich.

129 x 104 εκ.