Ανδρέας Βρανάς, Κέρκυρα

Ανδρέας Βρανάς (1870-1935), Κέρκυρα, ακουαρέλα
Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά

33 x 54 cm