Μπρούντζινο κηροπήγιο

Μπρούντζινο κηροπήγιο, Δυναστεία των Φατιμίδων, Αίγυπτος 11ος αι. μ. Χ.

Υ 43,5 εκ.