Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ

Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ, c. 1600

Ø 26,5 εκ.

Σχετικά προϊόντα