Ροή Beykoz

Ροή από οπαλίνα, Beykoz c. 1800

Υ 19 εκ.

Σχετικά προϊόντα