Κεραμικό πιάτο, Κιουτάχια

Μικρό κεραμικό πιάτο, Κιουτάχια 18ος αιώνας.

Ø 16 εκ.

Σχετικά προϊόντα