Κιλίμι, Ολτενία

Κιλίμι Ολτενία, ΒΔ Ρουμανία, c. 1920-30

300 x 360

Σχετικά προϊόντα