Μεγάλο πιάτο από πορσελάνη Famille Verte

Μεγάλο πιάτο από πορσελάνη Famille Verte, Κίνα, Δυναστεία Kang-Xi (1680 – 1720)

Ø 31.5 εκ.

Σχετικά προϊόντα