Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ

Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ, c. 1600.

Ø 28,5 εκ.

Σχετικά προϊόντα