Κεραμική τσαγιέρα Yixing

Κεραμική τσαγιέρα Yixing,
Κίνα, τέλη 19ου αιώνα.

Υ 7.5 x 20 εκ.

Σχετικά προϊόντα