Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ

Κεραμικό πιάτο, Ιζνίκ, c. 1600.

Ø 30.5 εκ.

Σχετικά προϊόντα