Κεραμικό μπωλ, Ιταλία

Κεραμικό μπωλ, Ιταλία, 18ος αιώνας

Ø 29,5 εκ., ύψος 10 εκ

Σχετικά προϊόντα