Γυάλινο καντήλι υδραργύρου

Γυάλινο καντήλι υδραργύρου, Βενετία, 19ου αιώνα.

Υ 36,5 εκ.

Σχετικά προϊόντα