Κεραμικό λαήνι

Κεραμικό λαήνι, Ν. Ιταλία, 19ος αιώνας.

Υ 36 εκ.

Σχετικά προϊόντα